Algemeen Beleid inzake Gegevensverwerking (Privacy Verklaring)

Bokar Travel neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Bokar Travel uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Bokar Travel op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is de heer D. Verboven, Vossekotstraat 46 3271 Scherpenheuvel-Zichem, met ondernemingsnummer 0647.826.673 in het KBO, erkenningsnummer VVR 9807.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de heer D. Verboven – info@bokartravel.be.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Bokar Travel gegevens?

Bokar Travel verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie, of wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief, of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Bokar Travel ?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookie beleid.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Bokar Travel gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien ui het ter beschikking stellen van ee website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Bokar Travel ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Keniaanse Toeren. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

 

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@bokartravel.be.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@bokartravel.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Keniaanse Toeren uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be/), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Beveiliging

 Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat het gebruik van antivirusprogramma’s die met regelmaat geüpdatet worden en het gebruik van beveiligde opslagplaatsen van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Bokar Travel behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Cookiebeleid

 

Deze website is eigendom Bokar Travel.

 

Identiteit en contactgegevens

Bokar Travel – Dirk Verboven

Vossekotstraat 46

3271 Scherpenheuvel-Zichem

België

​btw BE 0647.826.673

Tel. +32 472 65 54 94

info@bokartravel.be

 

Gegevensverwerking

Bepaalde gegevens worden binnen onze eigen organisatie verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers per dag. Uiteraard verloopt deze gegevensverwerking volledig anoniem en nemen we alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid te beschermen.

 

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden, die op uw computer, tablet of smartphone geplaatst worden als u een website bezoekt. Ze bewaren info over uw surfgedrag op de website en gebruiken dit tijdens uw huidige sessie of een volgende bezoek aan dezelfde website.

 

Cookies van www.bokartravel.be

www.bokartravel.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

Cookies van derde partijen

Derde partijen, zoals Google, kunnen in sommige gevallen cookies plaatsen op onze website. Deze cookies zijn niet te beïnvloeden door Bokar Travel.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

Cookies uitschakelen

​U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies uit te schakelen en/of te wissen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Onderaan deze pagina vindt u eveneens een rechtstreekse link om de niet-essentieële cookies uit te schakelen.

 

Wijzigbaarheid

Bokar Travel heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen.